ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μαΐου

2130449833 – 6981467203

 • 1η Ημέρα

 • 5,00/mo
  • ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 • 2η Ημέρα

 • 4,00/mo
  • ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 • 3Η & 4Η ΗΜΕΡΑ

 • 3,50/mo
  • ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 • 5 Ημέρα και μετά

 • 2,00/mo
  • ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Εσωτερικό Πλύσιμο – 4€

Υπηρεσία VALET – 10€